PostHeaderIcon POZIV ZA REDOVNU IZBORNU SKUPŠTINU DRUŠTVA MULTIPLE SKLEROZE SPLIT

Sukladno članku 26.statuta D.M.S.-Split saziva Redovnu izbornu skupštinu koja će se održati 16.04.2016. (subota) u prostorijama Društva, na adresi Borisa Papandopula 3, Split s početkom u 10 sati. Za skupštinu predlažem sljedeći dnevni red:

Dnevni red:
1. Otvaranje skupštine, pozdravna riječ dosadašnjeg predsjednika Društva
2. Usvajanje Poslovnika o radu Izborne skupštine D.M.S.-Split
3. Imenovanje Radnog predsjedništva skupštine (3 člana)
4. Imenovanje Zapisničara skupštine i dva ovjeritelja zapisnika
5. Izbor verifikacijske komisije (3 člana)
6. Izbor mandatne komisije (3 člana)
7. Izvješće o dosadašnjem radu D.M.S.-Split
8. Izvješće o financijskom poslovanju D.M.S. – Split tijekom 2015. godine
9. Izvješće nadzornog odbora D.M.S.-Split, o obavljenom nadzoru financijskog-materijalnog poslovanja  2015. godine
10. Diskusija po izvješću
11. Donošenje odluke o davanju razješnice tijelima D.M.S.-Split (Predsjedniku,   Dopredsjedniku, Upravnom odboru, Nadzornom odboru, Likvidatoru društva)
12. Imenovanje i izbor Predsjednika, Dopredsjednika Društva D.M.S.-Split
13. Imenovanje i izbor Upravnog odbora D.M.S.-Split
14. Imenovanje i izbor Nadzornog odbora D.M.S.-Split
15. Imenovanje i izbor Likvidatora D.M.S.-Split
16. Imenovanje i izbora tri (3) delegata za skupštinu Saveza društava M.S. Hrvatske
17. Imenovanje i davanje ovlaštenja za zastupanje D.M.S.-Split sukladno članku 7.
statuta D.M.S.-Split
18. Prihvaćanje i donošenje strateškog plana D.M.S.-Split za mandatno razdoblje 2016.-2020.god.
19. Prihvaćanje i donošenje Operativnog  plana za 2016.god.
20. Razno.
Split, 23.03.2016.                                                                    Predsjednik Društva
Ur. broj: 73/2016                                                                      Ante Marić- Banje

Napomena:
Molimo članove koji zbog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti doći u Udrugu na dan održavanja Redovne izborne skupštine da potpišu punomoć (koja je dostavljena zajedno sa pozivom) svom asistentu ili članu obitelji kako bi i Vaš glas doprinio konačnoj odluci.

 

 

Jednoglasnom odlukom Upravnog odbora održanog 23.03.2016. odlučeno je da je za kanditaturu Predsjednika D.M.S.-Split potrebno priložiti :
- Strateški plan za mandatno razdoblje 2016.-2020. godine
- Operativni plan D.M.S.-Split za 2016. godinu
- životopis kandidata
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Dokumentaciju dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu D.M.S.-Split
Borisa Papandopula 3, 21000 Split, završno sa 08.04.2016. .

 

 

PostHeaderIcon Novosti

Edukacija za KOA i OA

Korisnici usluge osobne asistencije i osobni asistenti, u okviru projekta „Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“ Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013. financiranog iz Europskog socijalnog fonda, prisustvovali su zajedničkoj edukaciji u organizaciji SOIH-a 23.02.2016. u prostorijama Društva multiple skleroze Split.

 

Konferencija za medije

Društvo multiple skleroze Split priredilo je konferenciju za medije 28. siječnja 2016. godine na kojoj je predstavljen projekt „Širenje projekta Osobni asistent za osobe oboljele od multiple skleroze na području Splitsko-dalmatinske županije“ i sve njegove značajke.

TV Prilozi:

 

- HTV

http://www.hrt.hr/enz/regionalni-dnevnik/319493/ (11:16 – 13:16)

- TV MREŽA

http://mreza.tv/vijesti-28-01-2016/?t=Vijesti+28.01.2016.  (06:15-10:42)

http://mreza.tv/mreza-danas-28-01-2/ (02:54:-04:15)

- TV JADRAN

https://www.youtube.com/watch?v=f82-1Cs6-Cc (17:16-20:56)

Edukacija za OA u organizaciji SOIH-a

Edukacija kojoj su prisustvovali osobni asistenti (OA), pružatelji usluge osobne asistencije, u okviru projekta „Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“ Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013. financiranog iz Europskog socijalnog fonda održana je  12.12.2015. u  prostorijama Odvjetničke komore Split.

Provedbena radionica

30.11.2015 u hotelu Panorama u Zagrebu održana je provedbena radionica za projekt "Širenje usluge usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom" financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Na radionici je sudjelovala voditeljica projekta naše udruge Ivana Grubišić.

 

Edukacija za djelatnike u organizaciji Društva

Prilikom zapošljavanja novih djeklatnika u okviru projekta  „Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“ koordinatorica projekta Katarina Konsa Nikolić održala je dvije edukacije 19.11.2015 i 24.11.2015 u prostorijama Društva. Cilj edukacije bio je upoznati osobne asistente sa njihovim dužnostima prema korisnicima i u tu svrhu potrebnom dokumentacijom.

 

Edukacija za KOA u organizaciji SOIH-a

Edukacija na kojoj su prisustvovali naši korisnici usluge osobne asistencije (KOA) u okviru projekta  „Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“ Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013. financiranog iz Europskog socijalnog fonda održana je  11.11.2015. u  prostorijama Odvjetničke komore Split.

EU projekt Osobni asistent

Udruga je prvi put tijekom višegodišnjeg rada dobila europski projekt „Širenje projekta Osobni asistent za osobe oboljele od multiple skleroze na području Splitsko-dalmatinske županije“ . Riječ je o jednogodišnjem projektu vrijednom 592.427,08 kn, koji je sufinanciran sredstvima  Europske unije iz Europskog Socijalnog Fonda. Projekt je službeno započeo 29.10.2015 i traje do 28.10.2016, a trebao bi se nastaviti i ubuduće.  Uključeno je ukupno 11 korisnika s najtežim oblikom multiple skleroze kojima je pomoć osobnog asistenta zaista neophodna. Posao osobnog asistenta obuhvaća sve aktivnosti koje su korisniku potrebne (pomoć u obavljanju osobne higijene, priprema obroka, hranjenje, obavljanje kućanskih i administrativnih poslova, transfere, društvene aktivnosti). Broj potrebitih korisnika je znatno veći od odobrenog pa se nadamo da će postojati mogućnost uključenja i drugih korisnika u budućnosti.

 


Svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 29.10.2015 u Zagrebu u Kući Europe)

 

PostHeaderIcon Dani otvorenih vrata udruga

 

-28.05.15. u Društvu multiple skleroze Split na adresi: B.Papandopula 13 u vremenu 16-19h
predstavit će projekt "Rehabilitacija osoba oboljelih od multiple skleroze" . Zainteresirani građani moći će razgledati prostor Centra za MS gdje se odvija rehabilitacija, saznati o važnosti fizikalne terapije za sprječavanje daljnje progresije bolesti, isprobati neke od sprava za tjelovježbu, razgledati kreativne uradtke nastale kao rezultat radne terapije oboljelih od multiple skleroze i volontera.
-29.05.2015. predstavit ćemo rezultate građanske akcije "Cvit u betonu" uređenje okoliša udruge u suradnji s građanima GK Trstenik. Pozivamo na druženje uz roštilj i pjesmu 9-14h ispred prostora udruge.

 

PostHeaderIcon Zajedno je lakše

Hrvatska mreža volonterskih centara i Mreža mladih Hrvatske organiziraju manifestaciju Hrvatska volontira kojom se na nacionalnoj razini nastoji mobilizirati velik broj organizatora volontiranja i volontera kako bi se istaknuo značaj volontiranja u razvoju demokratskog društva.
Ove godine manifestacija će se održati od 18. do 23. svibnja 2015., a uključit će velik broj pojedinaca, organizacija civilnog društva, tvrtki i institucija. Više obavijesti na o Hrvatskoj mreži volonterskih centara
Društvo multiple skleroze Split sudjeluje sa dvije akcije:
-RUKA NADE u periodu 18.5.-22.5 9-13h. Volonterske posjete nepokretnim članovima s područja Splita
-CVIT U BETONU 20.5. i 22.05 u vremenu 10-15h i 21.05. 16-19h. Građanska inicijativa uređenje okoliša ispred udruge sa članovima oboljelima od MS-a, građanima GK Trstenik i volonterima.

Društvo multiple skleroze Split  obilježava Međunarodni dan multiple  skleroze

27.svibnja 2015. (srijeda) s početkom u 9.30 sati u Splitu (Marmontova ulica- Zapadna obala)

Program obilježavanja:
-okupljanje uz zvukove bubnjeva udruge Ritam srca na vrhu Marmontove ulice oko 9h
-9.30 h polazak: „U šetnju bez nervoze s Društvom multiple skleroze“ sa vrha Marmontove ulice (RK Zara) do Zapadne obale (Centar Zlatno doba, Branimirova obala 1)
-10.00 h puštanje narančastih balona dolaskom na  Zapadnu obalu
-10.30 h glazbeni nastup M2 duo te otvaranje izložbe fotografija fotosekcije Društva naziva „Sva naša lica“ u Centru Zlatno doba, Branimirova obala 1

Izložba se može pogledati od 25.05.2015. do 05.06.2015. u prostoru  Centra Zlatno doba -udruge Mi, Branimirova obala 1

Pozivamo Vas članove/ice, oboljele od MS koji nisu članovi/ice, njihove obitelj, prijatelje, volontere i naše suradnike na našu treću splitsku MS šetnju u znak podrške oboljelima od multiple skleroze da nastave svakodnevnu borbu s ovom teškom, zasada neizlječivom neurološkom bolešću.


 

 

PostHeaderIcon Redovita radna skupština

Sukladno članku 25. stavku 7. Statuta Društva multiple skleroze sazivam dana 28.03.2015. godine

Redovnu radnu skupštinu
Društva multiple skleroze Split


koja će se održati dana 28.03.2015. (subota) s početkom u 10 sati u prostorima Centra za multiplu sklerozu Split, Papandopulova 13, sa sljedećim dnevnim redom:

1. otvaranje skupštine, pozdravna riječ predsjednika Društva
2. izbor radnog dijela skupštine, zapisničara i dva ovjeritelja zapisnika
3. izvješće o radu Društva i financijsko izvješće tijekom 2014. godine
4. izvješće Nazdornog odbora o obavljenom nadzoru, financijskom - materijalom poslovanju Društva multiple skleroze Split tijekom 2014. godine
5. donošenje i prihvaćanje financijskog plana te operativnog plana za 2015. godinu
6. prihvaćanje i donošenje usklađenog novog Statuta Društva multiple skleroze Split prema novom Zakonu o udrugama (NN 74/14)
7. prihvaćanje i imenovanje likvidatora udruge sukladno novom Zakonu o udrugama (NN 74/14)
8. imenovanje i izbor ovlaštenih osoba za zastupanje Društva multiple skleroze Split
9. razno

Predsjednik Društva
Ante Marić-Banje