PostHeaderIcon Istraživanje

 

Poštovani/e,

u tijeku je multidisciplinarno znanstveno istraživanje multiple skleroze koje se provodi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i u Kliničkom bolničkom centru (KBC) Split.

Cilj iskaza interesa je dobiti uvid o zainteresiranim ispitanicima (osobe oboljele od multiple skleroze) te sakupiti relevantne kontakte potencijalnih ispitanika. Ispitanici koji budu potvrdili svoje sudjelovanje putem iskaza interesa sudjelovat će u dijelu istraživanja čiji je cilj validacija softverskih sustava za testiranje neuropsiholoških sposobnosti osoba s multiplom sklerozom. U svijetu se sve više koriste digitalizirane verzije neuropsiholoških testova (psihološki, kognitivni) u evaluaciji posljedica multiple skleroze. Do danas ne postoje softverski sustavi na hrvatskom jeziku što nam onemogućuje njihovo korištenje u svakodnevnoj kliničkoj praksi.
Sudjelovanjem u istraživanju omogućit ćete nam da određene sofverske sustave prilagodimo za korištenje na hrvatskom jeziku.

Anketa o iskazu interesa za sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljna i anonimna te će se koristiti isključivo u istraživačke svrhe. Voditelji istraživanja će Vas pravodobno obavijestiti ispunjavate li uvjete za sudjelovanje u istraživanju te će Vam pružiti detaljne informacije o terminu i mjestu provođenja istraživanja.

Unaprijed Vam zahvaljujemo što ćete izdvojiti svoje dragocjeno vrijeme za ispunjavanje ove privole te time pridonijeti stvaranju boljih mogućnosti evaluacije posljedica multiple skleroze, a samim time i stvaranju temelja za pravovremeno i kvalitetno liječenje i rehabilitaciju.

Link za prijavu:

https://docs.google.com/forms/d/173Xa8tCwg-XcPyt4W2LUkkOVWZDBUc-EesywZnLD7bs/prefill


 

PostHeaderIcon Novosti

 

MS Tjedan od 21. do 25.rujna virtualni je događaj namijenjen oboljelima od multiple skleroze i njihovim obiteljima na koje utječe MS.

Pridružite nam se kako bi učili, povezivali se i surađivali sa drugima.

Program MS Tjedna dostupan je našoj (novoj i lijepoj) web stranici na slijedećem linku: https://sdmsh.com.hr/nacionalni-dan-multiple-skleroze-26.../

#MSTjedan #NacionalniDanMSa


U sklopu MS Tjedna, od 21. do 25.rujna provodimo online anketu "Oboljeli od multiple skleroze u zdravstvenom sustavu za vrijeme COVID-19". Voljeli bi saznati na koji način ste proživjeli i proživljavate pandemiju COVID-19 unutar zdravstvenog sustava i na koje ste prepreke naišli.

Unaprijed hvala!

Odvojite nekoliko minuta svog vremena i ispunite anketu.

Anketa je dostupna na slijedećem linku:

https://sdmsh.com.hr/anketa-oboljeli-od-multiple.../

#MSTjedan #NacionalniDanMSa


 

PostHeaderIcon POZIV ZA IZVANREDNU IZBORNU SKUPŠTINU DRUŠTVA MULTIPLE SKLEROZE SPLIT

 

Sukladno članku 26.statuta D.M.S.-Split saziva Redovnu izbornu skupštinu koja će se održati 21.09.2020 (ponedjeljak) u prostorijama Društva, na adresi Borisa Papandopula 3, Split

s početkom u 10 sati. Za skupštinu predlažem sljedeći dnevni red:

Dnevni red:

1. Otvaranje skupštine, pozdravna riječ dosadašnjeg predsjednika Društva

2. Usvajanje Poslovnika o radu Izborne skupštine D.M.S.-Split

3. Imenovanje Radnog predsjedništva skupštine (3 člana)

4. Imenovanje Zapisničara skupštine i dva ovjeritelja zapisnika

5. Izbor verifikacijske komisije (3 člana)

6. Izbor mandatne komisije (3 člana)

7. Izvješće o dosadašnjem radu D.M.S.-Split

8. Izvješće o financijskom poslovanju D.M.S. – Split tijekom 2019. godine

9. Izvješće nadzornog odbora D.M.S.-Split, o obavljenom nadzoru financijskog-materijalnog poslovanja 2019. godine

10. Diskusija po izvješću

11. Donošenje odluke o davanju razješnice tijelima D.M.S.-Split (Predsjedniku, Dopredsjedniku, Upravnom odboru, Nadzornom odboru, Likvidatoru društva)

12. Imenovanje i izbor Predsjednika, Dopredsjednika Društva D.M.S.-Split

13. Imenovanje i izbor Upravnog odbora D.M.S.-Split

14. Imenovanje i izbor Nadzornog odbora D.M.S.-Split

15. Imenovanje i izbor Likvidatora D.M.S.-Split

16. Imenovanje i izbora dva (2) delegata za skupštinu Saveza društava MS Hrvatske

17. Imenovanje i davanje ovlaštenja za zastupanje D.M.S.-Split sukladno članku 7.

statuta D.M.S.-Split

18. Prihvaćanje i donošenje strateškog plana D.M.S.-Split za mandatno razdoblje 2020.-2024.god.

19. Prihvaćanje i donošenje Operativnog plana za 2020.god.

20. Razno.

Split, 10.09.2020. Predsjednik Društva

Ur. broj: 11/2020 Slavko Peljić

 

PostHeaderIcon Uvjeti za predsjednika DMS

 

Jednoglasnom odlukom Upravnog odbora održanog 23.03.2020. odlučeno je da je za kanditaturu Predsjednika D.M.S.-Split potrebno priložiti :

- Strateški plan za mandatno razdoblje 2020.-2024. godine

te da je uredno plaćena godišnja članarina.

Dokumentaciju dostaviti:

- osobno,

-poslati poštom na adresu: D.M.S.-Split,Borisa Papandopula 3, 21000 Split,

-poslati na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

završno sa 18.09.2020 .

 

PostHeaderIcon Ja sam više od MS-a

 

Pozivamo vas da ispunite anketu, kako bi saznali na koji način je progresija bolesti i pandemija COVID 19 utjecala na vaš život. Vaši odgovori i povratne informacije su nam iznimno važni! Hvala vam unaprijed na povratnim informacijama!


Anketa je dostupna na slijedećem linku: https://sdmsh.hr/svjetski-dan-multiple-skleroze/