PostHeaderIcon POZIV ZA IZVANREDNU IZBORNU SKUPŠTINU DRUŠTVA MULTIPLE SKLEROZE SPLIT

 

Sukladno članku 26.statuta D.M.S.-Split saziva Redovnu izbornu skupštinu koja će se održati 21.09.2020 (ponedjeljak) u prostorijama Društva, na adresi Borisa Papandopula 3, Split

s početkom u 10 sati. Za skupštinu predlažem sljedeći dnevni red:

Dnevni red:

1. Otvaranje skupštine, pozdravna riječ dosadašnjeg predsjednika Društva

2. Usvajanje Poslovnika o radu Izborne skupštine D.M.S.-Split

3. Imenovanje Radnog predsjedništva skupštine (3 člana)

4. Imenovanje Zapisničara skupštine i dva ovjeritelja zapisnika

5. Izbor verifikacijske komisije (3 člana)

6. Izbor mandatne komisije (3 člana)

7. Izvješće o dosadašnjem radu D.M.S.-Split

8. Izvješće o financijskom poslovanju D.M.S. – Split tijekom 2019. godine

9. Izvješće nadzornog odbora D.M.S.-Split, o obavljenom nadzoru financijskog-materijalnog poslovanja 2019. godine

10. Diskusija po izvješću

11. Donošenje odluke o davanju razješnice tijelima D.M.S.-Split (Predsjedniku, Dopredsjedniku, Upravnom odboru, Nadzornom odboru, Likvidatoru društva)

12. Imenovanje i izbor Predsjednika, Dopredsjednika Društva D.M.S.-Split

13. Imenovanje i izbor Upravnog odbora D.M.S.-Split

14. Imenovanje i izbor Nadzornog odbora D.M.S.-Split

15. Imenovanje i izbor Likvidatora D.M.S.-Split

16. Imenovanje i izbora dva (2) delegata za skupštinu Saveza društava MS Hrvatske

17. Imenovanje i davanje ovlaštenja za zastupanje D.M.S.-Split sukladno članku 7.

statuta D.M.S.-Split

18. Prihvaćanje i donošenje strateškog plana D.M.S.-Split za mandatno razdoblje 2020.-2024.god.

19. Prihvaćanje i donošenje Operativnog plana za 2020.god.

20. Razno.

Split, 10.09.2020. Predsjednik Društva

Ur. broj: 11/2020 Slavko Peljić