PostHeaderIcon Redovita radna skupština

Sukladno članku 25. stavku 7. Statuta Društva multiple skleroze sazivam dana 28.03.2015. godine

Redovnu radnu skupštinu
Društva multiple skleroze Split


koja će se održati dana 28.03.2015. (subota) s početkom u 10 sati u prostorima Centra za multiplu sklerozu Split, Papandopulova 13, sa sljedećim dnevnim redom:

1. otvaranje skupštine, pozdravna riječ predsjednika Društva
2. izbor radnog dijela skupštine, zapisničara i dva ovjeritelja zapisnika
3. izvješće o radu Društva i financijsko izvješće tijekom 2014. godine
4. izvješće Nazdornog odbora o obavljenom nadzoru, financijskom - materijalom poslovanju Društva multiple skleroze Split tijekom 2014. godine
5. donošenje i prihvaćanje financijskog plana te operativnog plana za 2015. godinu
6. prihvaćanje i donošenje usklađenog novog Statuta Društva multiple skleroze Split prema novom Zakonu o udrugama (NN 74/14)
7. prihvaćanje i imenovanje likvidatora udruge sukladno novom Zakonu o udrugama (NN 74/14)
8. imenovanje i izbor ovlaštenih osoba za zastupanje Društva multiple skleroze Split
9. razno

Predsjednik Društva
Ante Marić-Banje