PostHeaderIcon Poziv za prijavu novih korisnika usluge osobne asistencije udruga osoba s invaliditetom i udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje poziv udrugama osoba s invaliditetom i udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom da prijave potencijalne nove korisnike usluge osobne asistencije.
Prijava novih potencijalnih korisnika u svrhu rangiranja od strane Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije je preduvjet za udruge koje planiraju prijaviti projektne prijedloge s novim korisnicima usluge osobne asistencije u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom“ . Ovaj Poziv, kojeg  Ministarstvo planira objaviti u studenome 2016. godine, biti će  sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Više informacija i potrebni obrasci na slijedećem linku: http://www.mspm.hr/dokumenti/10
Molimo zainteresirane članove s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta (nepokretni i djelomično pokretni) u dobi od 18 do 65 god da se jave u Društvo MS Split ako im je potrebna usluga osobne asistencije. Molimo dostaviti dokumentaciju do 04.11.2016.(petak) kako bi je mogli na vrijeme uputiti na Odbor za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije.