PostHeaderIcon Redovna skupština

Temeljem članka 26. Statuta Društva multiple skleroze Split  sazivam redovnu izvještajnu sjednicu Skupštine koja će se održati 12.05.2017.(petak) s početkom u 17 sati u prostorijama Društva Split, Papandopulova 3


Redovnu izvještajnu godišnju skupštinu
Društva multiple skleroze - Split


DNEVNI  RED


1.otvaranje skupštine, pozdravna riječ predsjednika Društva Slavka Peljića
2.Usvajanje Poslovnika o radu redovne izvještajnu godišnju skupštinu D.M.S- Split
3.Izbor radnih tijela Skupštine:
- radno predsjedništvo tri(3)   člana
- zapisničara i dva(2) ovjeritelja zapisnika
-verifikacijska komisija tri(3) člana
4. Izvješće verifikacijske komisije
5. Usvajanje dnevnog reda Skupštine
6. Godišnji izvještaj o radu D.M.S- Split za 2016.godinu kao i financijskom poslovanju tijekom 2016. godinu (rasprava i usvajanje)
7. izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru, financijskom - materijalom poslovanju D.M.S- Split tijekom 2016. Godine (rasprava i usvajanje)
8. Prijedlog  operativnog plana za 2018. godinu (rasprava i usvajanje)
9. Prijedlog  financijskog plana za 2018. godinu (rasprava i usvajanje)
10. razno

Split,  20.04.2017.
Ur broj:76/2017

Predsjednik Društva


Slavko Peljić