PostHeaderIcon Širenje usluge osobne asistencije

Trajanje projekta: 04/2017 – 04/2019
Vrijednost projekta je 1.999.942,32 kn od čega EU potpora iznosi 1.999.942,32 kn.
Cilj projekta: Pružiti podršku za samostalni život osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta oboljelima od multiple skleroze na području Splitsko-dalmatinske županije kroz uslugu osobne asisitencije.
Projektom je osigurana usluga osobne asistencije za 24 korisnika.
Voditelj projekta: Ivana Grubišić
Koordinatorica projekta: Katarina Konsa-Nikolić

Društvo multiple skleroze Split potpisalo je 01.04.2017. Ugovor i krenulo s provedbom željno iščekivanog projekta “Širenje usluge osobne asistencije” kojim se osigurava pružanje usluge osobne asistencije za 24 korisnika (nastavak usluge za 11 i uključenje 13 novih osoba).
Ciljna skupina projekta su osobe oboljele od multiple skleroze za koje je prema evidenciji Udruge o vrsti i stupnju oštećenja utvrđeno kako im je nužna pomoć u samozbrinjavanju i obavljanju svakodnevnih aktivnosti, u dobi su od 18 do 65 godina, a nisu korisnici usluge smještaja, organiziranog stanovanja, cjelodnevnog ili poludnevnog boravka. Provedbom ovog projekta putem osobne asisitencije smanjit će se potreba za institucionalizacijom osoba s invaliditetom. Projektom se doprinosi i ostvarivanju cilja Nacionalne strategije: izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom – učiniti hrvatsko društvo što osjetljivijim i prilagođenijim za nužne promjene u korist izjedničavanja mogućnosti osoba s invaliditetom, odnosno stvoriti će uvijete za njihovo aktivno uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu, poštivanje urođenog dostojanstva i uvažavanje posebnih interesa te sprječavanje bilo kakve diskriminacije i snaženja svih oblika društvene solidarnosti. Uslugom osobne asisitencije osobama s najtežom vrstom I stupnjem invaliditeta razvija se njihova uloga i uključenost unutar civilnog društva.

Neposredno prije potpisivanja Ugovora, koordinatorica Projekta Katarina Konsa Nikolić uz prisustvo voditeljice Projekta Ivane Grubišić, održala je neformalnu edukaciju za  nove korisnike usluge osobne asistencije

i njihovih pružatelja usluge osobne asistencije

Prilikom edukacije korisnici i osobni asistenti upoznati su sa aktivnostima projekta, te sa pravima i obvezama koje imaju kao sudionici.