PostHeaderIcon Aktivnosti društva u studenom 2013

- Masaže za članove/ice udruge provodi volonterka iz Obrtničke škole u prostoru udruge. Termini uz prethodnu najavu srijedom 10-12 h.

- Volonterska akcija Obrtničke škole besplatnog friziranja i masaže  15.11. petak 9-11 sati

- Klub obitelji 20.11.(srijeda) u 17.30 h
grupa psihološke podrške za članove obitelji, voditeljica i psihoterapeutica Dr.Matiana Jovanović

- treninge  osnaživanja grupa podrške za članove/ice
koje vodi Milan Bijelić 12.11. utorak 17.30, 26.11. utorak 17.30

- edukativne radionice Put zdravlja(o zdravoj prehrani, kretanju, vježbama disanja, snu) u suradnji sa udrugom Zdravi grad, predavač Željko Petrović. Termini: 14.11. 21.11. 28.11. četvrtkom početak u 10h

- Individualna psihološka podrška Dr. Matiana Jovanović
uz prethodnu najavu termini srijedom popodne 16, 17, 18 sati


REDOVNE  AKTIVNOSTI:

-    Individualna fizikalna terapija, viši fizoterapeut Goran Jugović: ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom u prostoru Centra za MS, B.Papandopula 13 u vremenu 8-16 sati
-    Vježbe yoge ponedjeljkom i srijedom s početkom u 9 sati voditelj yoge je viši fizioterapeut Saša Matejić
-    Individualna fizikalna i radna terapija u kući –javni rad, provode viši fizioterapeuti: Miloš Mihajlović i Saša Matejić
-    Terenske posjete i fizikalna terapija za članove/ice smještene u Domovima za stare i nemoćne, koordiniranje volontera: kupnja sitnih potrepština, pratnja prilikom izlazaka i druženje s članovima/icama u Domu , viši fizoterapeut Goran Jugović:srijedom 8-16 sati
-    Pravno savjetovalište od ponedjeljka do petka u vremenu  9-11 sati ili prema dogovoru provodi Slavko Peljić
-    Neurološko savjetovalište prema interesu članova/ica provodi neurologinja Dr.Meri Matijaca individualno ili kroz predavanja